[contact-form-7 id=”7450″ title=”LovoTrunk”]

 

Specyfikacja usługi:

Usługa LoVo Trunk polega na zestawieniu połączenia typu SIP Trunk pomiędzy urządzeniem IP-PABX należącym do Klienta a nowoczesną platformą HIPERUS należącą do LoVo. Połączenie zestawiane jest poprzez publiczną sieć Internet z wykorzystaniem stosu protokołów TCP-UDP/IP oraz protokół sygnalizacyjnego SIP (Session Initiation Protocol). Jako medium transportowe służy publiczna sieć Internet. Po stronie Klienta usługa wykorzystuje łącze dostępu do Internetu, którego używa Klient (usługa nie wymaga instalowania dodatkowego łącza dostępowego). Centralka IP-PABX podłączana jest do infrastruktury sieciowej (najczęściej do switcha Ethernet). Następnie Klient dokonuje konfiguracji centrali, a LoVo autoryzuje adres IP centrali Klienta.

Klientowi zostaje przydzielona numeracja telefoniczna lub Klient zachowuje numery telefoniczne z których korzysta, LoVo przenosi je do swojej sieci.

Przy wykorzystaniu usługi Klient może wykonywać połączenia wychodzące w publicznej sieci telefonicznej oraz otrzymywać połączenia przychodzące na numerację Klienta.

Schemat usługi:

LovoTrunk

Pomiędzy urządzeniem IP PABX w siedzibie Klienta a platformą HIPERUS wykorzystywana jest technologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Platforma HIPERUS podłączona dodatkowo jest do sieci PSTN (Public Switched Telephone Network) przy wykorzystaniu tradycyjnych łączy głosowych opartych o komutację kanałów.

Platforma HIPERUS dokonuje konwersji protokołów sygnalizacyjnych oraz kodowania mowy do formatu wykorzystywanego w sieciach telefonicznych.

Cechy i Korzyści:

 • - Niska cena abonamentu miesięcznego i połączeń telefonicznych
 • - Komfort z rozmów telefonicznych w jakości HD Voice w całej sieci LoVo
 • - Szeroki zakres usług dodatkowych (m.in. przekierowania połączeń, poczta głosowa, zapowiedź głosowa, wirtualny faks i wirtualny PABX, nagrywanie rozmów)
 • - Nieograniczony zasięg – wystarczy być w zasięgu usługi dostępu do Internetu a usługa telefoniczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem istniejącego łącza
 • - Prosty i szybki proces przeniesienia numerów do sieci LoVo nie spowoduje przerwy w korzystaniu z usługi telefonicznej
 • - Krótki czas uruchomienia usługi (nawet 1-2 dni robocze od podpisania umowy)
 • - Natychmiastowa reakcja Operatora w przypadku wystąpienia awarii dzięki stałemu monitorowaniu usługi przez dedykowanych inżynierów z centrum zarządzania siecią LoVo

Funkcjonalność:

HD Voice (High Definition Voice)
Technologia HD Voice, znana również jako dźwięk szerokopasmowy, to standardy transmisji dźwięku wykorzystywane w telefonii IP, które pozwalają wysyłać dwukrotnie szerszy zakres dźwięku za pośrednictwem połączeń VoIP w porównaniu z tradycyjnymi telefonami. Dzięki temu komfort rozmowy przez telefon jest porównywalny z rozmową na żywo – można mieć wrażenie, że rozmówca jest na wyciągnięcie ręki.

Numeracja
W ramach usługi Klient otrzymuje od LoVo numerację telefoniczną z odpowiedniej strefy numeracyjnej. Zakres numeracji jest do uzgodnienia na etapie rozmów z Klientem, typowo przyznawanych jest 100 numerów.

Oczywiście Klient może wykorzystywać wcześniej posiadane numery telefoniczne które zostaną przeniesione do sieci LoVo.

 

 

Liczba jednoczesnych połączeń (liczba kanałów) jest ustalana na etapie podpisywania umowy i zależy od potrzeb Klienta. Typowe wartości to 5, 10, 15, 20, 25 i 30 kanałów. Niestandardowe ilości kanałów możliwe są po potwierdzeniu przez dział techniczny w ramach zlecenia weryfikacji możliwości technicznych.

Klient ma możliwość wykorzystani następujących funkcjonalności platformy HIPERUS:

 • - Przekierowanie połączeń – numery pełne lub numery wewnętrzne. Elastyczna możliwość przekierowania (zawsze, po określonym czasie gdy telefon nie jest odbierany, w przypadku zajętości)
 • - DISA – możliwość dodzwonienia się na wybrany numer wewnętrzny. Możliwość uruchomienia indywidualnej zapowiedzi słownej.
 • - Poczta głosowa – rejestracja nieodebranych połączeń przychodzących. Wiadomości można odsłuchać po zalogowaniu się do panelu abonenckiego. Pliki z wiadomościami wysyłane są również emailem.
 • - Wirtualny faks – możliwość odbierania i wysyłania faksów oraz odczytywania ich po zalogowaniu się do platformy. Pliki zawierające dokumenty wysyłane są emailem.
 • - Wirtualny PABX – możliwość zdefiniowania numeru głównego którym identyfikowane będą połączenia wychodzące z siedziby Klienta. Użytkownicy Klienta mogą porozumiewać się przy wykorzystaniu numeracji skróconej – numerów wewnętrznych. Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji ilości cyfr w numeracji wewnętrznej.
 • - Nagrywanie połączeń – funkcjonalność nagrywania połączeń rejestruje w czasie rzeczywistym rozmowy przychodzące i wychodzące prowadzone przez Klienta (za wyjątkiem połączeń VPBX które nie są rejestrowane). Nagrania przechowywane są w przez ustalony czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Cenniki usług LoVo Trunk:

Opłata aktywacyjna

Rodzaj opłaty Nazwa taryfy
LoVo Trunk
Umowa na czas nieokreślony 500 zł netto
Umowa na czas określony 1 zł netto

Abonament miesięczny

Rodzaj opłaty Nazwa taryfy
LoVo Trunk
Umowa na czas nieokreślony 699 zł netto
Umowa na czas określony 18 miesięcy 499 zł netto
Umowa na czas określony 24 miesiące 299 zł netto
Umowa na czas określony 36 miesięcy 199 zł netto

Opłaty zawarte w tabeli dotyczą usługi umożliwiającej wykonywanie 5 jednoczesnych połączeń głosowych.
Istnieje możliwość przydzielania rabatów na abonament miesięczny usługi LoVo Trunk.
Ceny odbiegające od standardowego cennika ustalane są w oparciu o szczegółową analizę każdego przypadku biorąc pod uwagę rynek, sytuację u Klienta oraz bazę kosztową.

Opłaty za połączenia

Rodzaj opłaty Nazwa taryfy
LoVo Trunk
opłaty za połączenia (cena za 1 min) połączenia do sieci stacjonarnych 0,05
połaczenia do sieci T-mobile, Orange i Plus 0,16
połączenia do pozostałych sieci komórkowych 0,16

Opłaty za połączenia mogą być ustalane indywidualnie. Uzależnione są od miesięcznego ruchu, który generuje Klient.