Rozwiazania

W swojej ofercie LoVo posiada złożone systemy bilingowe. Jednym z nich jest Centralny System Zarządzania (CSZ), który umożliwia generowanie raportów dla połączeń telekomunikacyjnych w trybie online.
Przy generowaniu raportu pod uwagę brane są takie kryteria jak:

 • przedział czasu
 • operator/klient
 • grupowanie wyniku po frakcjach
 • grupowanie po typach połączeń (komórkowe, stacjonarne, specjalne)
 • dni, tygodnie, miesiące
 • okres taryfikacyjny (T1, T2, T3, Flat)
 • typ umowy (np. IC, Reseller, Klient, Biznes)
 • platforma telekomunikacyjna
 • opiekun handlowy

Billing

Prezentacje zagregowanych danych billingowych dla wybranego podmiotu z uwzględnieniem niestandardowych wymagań dostarczonych od Klienta w postaci pliku csv.

Zarządzanie cennikami

CSZ posiada rozbudowany moduł zarządzania cennikami. Aplikacja pozwala na automatyczne generowanie z uwzględnieniem stawek dostarczonych przez operatora systemu bez konieczności ładowania pliku wsadowego.
Funkcjonalność pozwala określić takie kryteria jak:

 • naliczanie połączeń na numery przeniesione (stacjonarne, komórkowe),
 • bezawaryjną (oddaloną w czasie) zmianę taryfy dla danego Klienta,
 • możliwość edycji stawek na wybrane kierunki w trybie online bez konieczności przygotowywania pliku wsadowego

Kontrola połączeń

CSZ wyposażony jest w moduł kontroli połączeń telekomunikacyjnych dla każdego z Klientów uwzględniając następujące parametry:

 • spadku ruchu,
 • braku połączeń
 • spadku marży
 • ujemnej marży

Więcej informacji uzyskają Państwo w Dziale Sprzedaży Operatorskiej Grupy LoVo.