PSTN

Łącze analogowe PSTN – umożliwia korzystanie tylko z jednej linii telefonicznej, jest ona podstawowym dostępem do sieci telekomunikacyjnej, zawiera jeden numer telefoniczny.

PSTN

ISDN BRA

Łącze cyfrowe ISDN BRA – cyfrowa sieć telefoniczna umożliwiająca realizację wielu różnorodnych usług, budowana na bazie cyfrowych central telefonicznych. Sieć umożliwia realizację transmisji rozmów poprzez dwa kanały z prędkością 64 kbit/s

ISDN BRA

ISDN PRA

Łącze cyfrowe ISDN PRA – cyfrowa sieć telefoniczna umożliwiająca realizację wielu różnorodnych usług, budowana na bazie cyfrowych central telefonicznych. Sieć umożliwia realizację transmisji rozmów poprzez trzydzieści kanałów rozmownych z prędkością 64 kbit/s

ISDN PRA