Usługa dostęp do Internetu

Usługa dostęp do Internetu zapewnia firmie gwarantowany i stabilny dostęp do sieci Internet. Dzięki zastosowanej technologii Klient może dobrać przepustowość do swoich potrzeb. Firma otrzymuje symetryczne łącze, posiadające gwarancję parametrów transmisji, dzięki czemu dostęp do sieci Internet będzie funkcjonował bez zakłóceń przez cały okres świadczenia usługi.

Wysoka jakość sieci LoVo zapewnia najwyższą jakość transmisji wewnątrz sieci oraz gwarancję wysokiej jakości transmisji z globalną siecią Internet. Aby w optymalny sposób zapewnić Klientowi dostęp do globalnej sieci Internet, sieć LoVo jest połączona z największymi sieciami internetowymi należącymi do krajowych operatorów oraz posiada bezpośrednie połączenie z operatorami międzynarodowymi o globalnym zasięgu.

Przepustowość usługi LoVo Net

  • - Od 5 Mbps do 1 Gbps (w zależności od potrzeb Klienta) – usługa dostępna w każdym miejscu pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej

Schemat usługi:

LoVoNet

Rys. 1. Schemat świadczenia usługi LoVo Net.

Operator zapewnia Klientowi łącze dostępu do Internetu zgodnie z zadanymi parametrami (przepustowość, rodzaj interfejsu, dostępność, itp.). Usługa dostępna jest poprzez interfejs (port) w urządzeniu operatora.

Przepustowość:

Usługi LoVo są usługami symetrycznymi. Oznacza to, że szybkość pobierania i wysyłania danych są takie same.Jest to ważne dla wszystkich Klientów, którzy nie tylko ściągają dane z sieci ale też wysyłają duże ilości danych do sieci.

Przepustowość jest gwarantowana na całej długość łącza dostępowego, tj. pomiędzy Urządzeniem Operatora a routerem brzegowym sieci Internet. Oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji wykupioną przepustowość przez cały czas świadczenia usługi, bez względu na to jak z ze swoich usług korzystają pozostali użytkownicy usługi dostępu do Internetu.

Przepustowość usługi LoVo Net

Prędkość pobierania danych | Prędkość wysyłania danych

10 Mbit/s | 10 Mbit/s
15 Mbit/s | 15 mbit/s
20 Mbit/s | 20 Mbit/s
25 Mbit/s | 25 Mbit/s
30 Mbit/s | 30 Mbit/s

Przepustowość usługi LoVo Net w budynkach z istniejącą instalacją LoVo

Prędkość pobierania danych | Prędkość wysyłania danych

2 Mbit/s | 2 Mbit/s
3 Mbit/s | 3 mbit/s
4 Mbit/s | 4 Mbit/s
5 Mbit/s | 5 Mbit/s
6 Mbit/s | 6 Mbit/s
7 Mbit/s | 7 Mbit/s

Cechy i korzyści:

  • - Symetrią przepustowości – szybkość transmisji z sieci do użytkownika oraz od użytkownika w stronę sieci jest taka sama.
  • - Gwarancja przepustowości na całym odcinku od urządzenia Klienta (CPE) do routerów brzegowych operatora.
  • - Wysoka jakość sieci szkieletowej LoVo zapewnia najwyższą jakość transmisji wewnątrz sieci oraz gwarancję wysokiej jakości transmisji z globalną siecią Internet.
  • - Wysoka dostępność łącza w technologii radiowej to 99,95% w skali roku, co oznacza, możliwość braku łączności przez niewiele ponad 4 godziny w przeciągu całego roku.
  • - Krótki czas instalacji – łącza radiowe mogą być instalowane w czasie zaledwie kilku tygodni od podpisania umowy do rozpoczęcia świadczenia usługi. Przygotowanie infrastruktury oraz postawienie i skonfigurowanie urządzeń to czas wynoszący zaledwie kilka dni.
  • - Stała adresacja IP – 4 lub 8-adresowa klasa adresów IP. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest przydział większej puli adresowej.
  • - Możliwość wymiany ruchu IP w oparciu o protokół BGP: dla Klientów posiadających numer AS (Autonomous System) istnieje możliwość zestawienia sesji protokołu BGP z siecią LoVo.

Ceny abonamentu oraz ceny dla przepustowości, w zależności od możliwości technicznych, ustalane są indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zamówienia

[contact-form-7 id=”8365″ title=”FormularzInternet”]