oLoVo

Grupa LoVo to grupa spółek które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Spółki z Grupy LoVo działają już na rynku telekomunikacyjnym kilkanaście lat. W październiku 2012 r. spółki Telekomunikacja Bliżej S.A., Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., Media Nowej Generacji i TeleKontakt24 Sp. z o.o., połączyły swoje siły na rynku usług telekomunikacyjnych. Spółki zmieniły swoje nazwy na LoVo S.A., LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., LoVo Sp. z o.o. oraz LoVo TeleKontakt24 Sp. z o.o., tworząc Grupę LoVo.

Wraz z rozwojem rozpoczęty został proces dywersyfikacji punktów styku sieci z operatorami poprzez budowanie styków w kilku kolokacjach. Aktualnie mamy kilka centralnych punktów kolokacyjnych, w których wybudowaliśmy FPSS ze wszystkimi największymi krajowymi i zagranicznymi operatorami, co pozwala nam zachować wysokie bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Ekspansja na rynku hurtowym rozpoczęła się w 2006 r. Wówczas zaczęliśmy podłączać pierwszych operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne dla swoich abonentów oraz rozpoczęliśmy świadczenie usług tranzytu ruchu telekomunikacyjnego.

W latach 2006-2008 zbudowaliśmy własne fizyczne punkty styku sieci z wiodącymi operatorami w Polsce, które teraz możemy dzierżawić innym mniejszym operatorom.

W 2009 r. LoVo stworzyło innowacyjną Platformę Telekomunikacyjną HIPERUS – rozwiązanie, które umożliwia świadczenie nowoczesnych usług opartych o technologie pakietowe zarówno w mobilnych, jak i stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych.

Dzięki możliwościom Platformy HIPERUS, LoVo zaczęło świadczyć swoje usługi na rynku resellerskim, a także Klientom Biznesowym i Detalicznym.

 

Sieć LoVo obsługuje już ponad 300.000 numerów abonenckich oraz ponad 400 operatorów, którzy generują ponad 1,2 miliarda minut rocznie.

W 2009 r. spółki Grupy LoVo zakończyły budowę sieci własnych międzyoperatorskich punktów styku we wszystkich 49-ciu krajowych strefach numeracyjnych.

Przez ostatnie 2 lata działamy również na rynku usług konwergentnych. Odkąd dysponujemy własnymi punktami styku z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym, zaczęliśmy podłączać do swojej sieci Klientów Końcowych.