Aktualności

LoVo » Aktualności

08/2018 | Meet us at CIS 2018 GCCM, Asian Carriers Conference and Capacity Africa

LoVo Wholesale Team invites you!

anna siejka itw international telecoms week lovo

 

Hello from Poland!
My name is Anna Siejka and I am carrier relations manager at Lovo – one of the biggest alternative operator in Poland. On behalf of our team, I would like to invite you to meet us at the nearest telecommunications events: Asian Carrier Conference, GCCM CIS and Capacity Africa.
We will talk about our network, our ICT solutions, routing and price policy and our domestic and international vendors. We are prepared to implement even the most difficult telecommunications challenges. The latest solutions for price lists and routing managing make us quick in action.
I invite you to meet us!

 

Carrier Community CIS 2018 GCCM

Carrier Community is an exclusive global telecom club. The aim of CC is to offer a meeting place where members can share ideas, strategies, contacts and business information. Carrier Community is the only specialized global carrier club to provide membership to the executives representing telecom service providers.

 

Eyes on 2020: Turning Vision into Action

Asian Carriers Conference has been the most anticipated industry event in the Asian region that takes on the ever-evolving and dynamic landscapes of business and technology. ACC 2018 sets our sights to explore and define the long-term direction and goals of the industry, as well as provide a glimpse of what the future of communication technology holds.

 

Uniting African Wholesale Telecoms

Capacity Africa is the largest wholesale telecoms event for Africa, connecting senior-level executives from across the continent with international partners and investors, facilitating new business opportunities and establishing new connections within the industry.

 

Would you like to talk to us? You can contact us by e-mail or phone.

Contacts:

bartlomiej szkop itw international telecoms week lovoBartłomiej Szkóp
Senior Carrier Relations Manager
Mobile: +48 730 55 30 34
Phone:  +48 222 55 30 34
e-mail: bartlomiej.szkop@lovo.pl

anna siejka itw international telecoms week lovoAnna Siejka
Carrier Relations Manager
Mobile: +48 730 55 30 31
Phone:  +48 222 55 30 31
e-mail: anna.siejka@lovo.pl

Krzysztof KornackiKrzysztof  Kornacki
Board Member
Mobile: +48 697 01 02 27
Phone:  +48 22 255 30 33
e-mail: krzysztof.kornacki@lovo.pl

07/2018 | Pakiet bezpieczeństwa w wirtualnej centrali abonenckiej Hiperus C5 – FILM

lovo wirtualna centrala abonencka hiperus c5 system usługowo bilingowy centrala w chmurze soft switch klasy 5 rozwiązanie dla isp pakiet bezpieczeństwa restrykcja IP limit afs

Pakiet bezpieczeństwa

Rozwiązania  informatyczne i telekomunikacyjne stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone, a wiedza i świadomość zagrożeń z tym związanych są wciąż niewielkie. Biznes w każdej instytucji powinien mieć niezbędne rozwiązania oraz wiedzę aby radzić sobie z ryzykiem nadużyć, a przede wszystkim proaktywnie wykrywać je i zapobiegać stratom. Pakiet Bezpieczeństwa od LoVo to skuteczne narzędzie pozwalające w pewny i bezpieczny sposób korzystać z połączeń telefonicznych poprzez wirtualną centralę abonencką Hiperus C5. Skorzystaj z naszej wiedzy opartej na latach doświadczeń w zapobieganiu nadużyciom.

Obejrzyj krótki film, w którym nasi eksperci przybliżą Ci temat fraudów i opiszą funkcjonalności oferowanej usługi:

 

Nasi eksperci:

Radosław Trojakowski LoVo

Radosław Trojakowski
– jest doświadczonym specjalistą w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i nowych technologii. Posiada praktyczną wiedzę w prowadzeniu projektów technicznych i wdrażaniu innowacyjnych systemów oraz rozwiązań teleinformatycznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Technicznego w firmie LoVo SA, która jest operatorem telekomunikacyjnym specjalizującym się w wynajmowaniu swojej chmurowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Krzysztof Kosmowski LoVo

Krzysztof Kosmowski
– doświadczony manager sprzedaży, który doskonale rozumie rynek telekomunikacyjny i zmieniające się na nim trendy. Pasjonuje się nowymi technologiami. Dzięki codziennej współpracy z klientami i partnerami biznesowymi skutecznie zarządza sprzedażą produktów chmurowych oraz dba o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta. Obecnie pełni funkcję Kierownika ds. Relacji Operatorskich w firmie LoVo SA. Nowoczesność w telekomunikacji to nie tylko rozwój produktów i usług. To także znaczący wpływ na wysokość marż, uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów. Dzięki wpływowi na parametry finansowe LoVo jest doskonałym partnerem telekomunikacyjnym.

Skontaktuj się z nami:

[wpforms id=”11649″ title=”false” description=”false”]

06/2018 | Wyróżnienie od PIIT i KIGEiT

PIIT KIGEiT 25-lecie podziękowanie za zaangażowanie w budowę przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego w Polsce oraz aktywność w ramach samorządu gospodarczego w Polsce

Z okazji 25-lecia istnienia KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji), Izba nagradzała swoich członków za znaczący wkład w rozwój określonej specjalizacji biznesu związanego z elektroniką i telekomunikacją. Prezes KIGEiT – Pan Stefan Kamiński oraz Wiceprezes – Pan Jarosław Tworóg podsumowali nagrodę dla LoVo jako podziękowania za prace oraz rozwijanie rozwiązań, usług oraz ogólnie biznesu telekomunikacyjnego. To dla LoVo ogromne wyróżnienie. Czujemy się dumnym członkiem społeczności KIGEiT i bardzo za to wyróżnienie DZIĘKUJEMY. Dziękujemy za fantastyczny medal, którego grafiki wpisują się w kulturę biznesową LoVo oraz za okolicznościowy dyplom, który będzie zdobił firmowe gabloty z nagrodami i wyróżnieniami na najbardziej eksponowanym miejscu.

Chmura w telekomunikacji i telekomunikacja w chmurze jako nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne wymagają długiego procesu edukacyjnego pośród średnich i małych przedsiębiorstw. Wymagają konsekwencji, cierpliwości, zaangażowania i wielu godzin spędzonych na opowiadaniu, że klasyczna telekomunikacja musi i w najbliższym czasie będzie zastąpiona nowoczesnymi telekomunikacyjnymi rozwiązaniami chmurowymi. Centrala telefoniczna nie musi być skrzynią z kablami, zasilana prądem i obsługiwana przez sztab specjalistów. Wirtualna centrala telefoniczna jest dzisiaj prostym i intuicyjnym rozwiązaniem chmurowym, nie wymagającym inwestycji w sprzęt i wiedzę. Możliwa jest do zarządzania z każdego miejsca na świecie dzięki rozwiązaniom i technologii SaaS (Software as a Service, z ang. oprogramowanie jako usługa), czyli chmurze.

Wyróżnienie PIIT KIGEiT 25-lecie podziękowanie za zaangażowanie w budowę przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego w Polsce oraz aktywność w ramach samorządu gospodarczego w Polsce

Wyróżnienia od bardzo ważnych organizacji biznesowych dodają energii, wspierają przy kolejnych pracach nad innowacjami i dają ogromną satysfakcję. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Zarządowi, Radzie oraz całej organizacji KIGEiT.

06/2018 | Relacja z DriveBy Tech Meeting w Gdyni

driveby-techmeeting-lovo-gdynia-relacja3

Uczestnicy DriveBy w Gdyni, które odbyło się 17 maja 2018 r. w siedzibie Vector Solutions mieli okazję do przyjrzenia się bliżej ofercie i modelom biznesowym LoVo, G DATA oraz gospodarzy, a także szansę na spotkanie oko w oko z kadrą zarządzającą, technikami i specjalistami sprzedaży partnerów projektu DriveBy i iNET GROUP. Wąskie grono uczestników i 100% biznesowego podejścia to znaki szczególne spotkań DriveBy Tech Meeting. Formuła spotkań każdorazowo jest udoskonalana, aby uczestnicy, zaproszeni goście, jak i sami twórcy projektu czuli satysfakcję z udziału w warsztatach.

Obejrzyj relację, sprawdź, co Cię ominęło w Gdyni i przekonaj się, że warto przyjechać na kolejne DriVeBy do Poznania!

driveby-techmeeting-lovo-gdynia-relacja2

05/2018 | LoVo, jesteśmy gotowi na RODO, pakiet informacyjny.

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie  w dniu  25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (zwanym dalej RODO) pragniemy poinformować zgodnie z art. 14 powyższego porozumienia w związku naszą współpracą o Państwa prawach związanych z wolnością przepływu danych osobowych oraz ochrona takich przed naruszeniami.

Właśnie dlatego pragniemy Państwu przekazać, iż z racji naszej współpracy  zbieramy i przetwarzamy zależnie od charakteru naszej współpracy i statusu wiążącej nas umowy oraz na podstawie dokumentacji stanowiącej  o naszej współpracy dane osobowe Państwa lub osób Państwa reprezentujących, w szczególności takie jak imiona, nazwiska, numery PESEL, numery NIP, numery REGON,  numery rachunków bankowych, siedziby działalności gospodarczej, adresy zamieszkania, adresy zameldowania,  serie i numery dowodów osobistych lub inne kody, symbole lub oznaczenia związane z posiadaną przez Państwa lub osoby Państwa reprezentujące dokumentacją, za pomocą  których możemy Państwa lub osoby Państwa reprezentujące zidentyfikować.

Na wstępie pragniemy przedstawić Państwu podstawowe pojęcia, które umożliwią zrozumienie swobody  przepływu Państwa danych osobowych.

Dane  osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. A możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Pragniemy także Państwa poinformować, iż w toku naszej współpracy przetwarzamy Państwa lub osób Państwa reprezentujących elektroniczne dane osobowe, które w połączeniu z innymi już wyżej wskazanymi informacjami mogą posłużyć do Państwa identyfikacji. Takimi danymi są w szczególności adresy poczty elektronicznej, numery IP, dane o lokalizacji. Powyższe dane są nam przez Państwa udostępniane w toku wymiany danych elektronicznych.

Powyższe dane będą archiwizowane i przechowywane i przetwarzane w odrębnych podzbiorach danych, takich jak tradycyjne archiwum oraz w systemie elektronicznym w naszej elektronicznej sieci wewnętrznej w taki sposób, aby  dane uległy pseudonimizacji. To znaczy, że na ich podstawie osoby niepowołane nie będą mogły za ich pomocą dokonać identyfikacji osób, których dane dotyczą.

Możemy przetwarzać również takie dane osobowe jak na przykład numery telefonów w ramach usług świadczonych na rzecz Państw lub Państwa Klientów.

Powyższe dane są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez nasze oprogramowanie służące do zarządzania procesami biznesowymi w postaci LoVo BPM Barbara.

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System, który może proces uruchomić, opisać słowem i grafiką, kontrolować przebieg poprzez ewidencję zachowań użytkowników, zarchiwizować dokumentację przypisaną do procesu. Ponadto system pozwala na  wielokrotne  wykorzystywane zapisanych i opisanych już procesów w ramach modelu multi funkcjonalności procesów.

System LoVo BPM Barbara zapewnia kierowanie przepływem informacji, nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami procesów, realizuje mapowanie, wizualizację i analizę procesów, kontrolę danych, nadawanie uprawnień i budowę obiegu elektronicznego nierozłącznie realizowanego z przebiegiem procesu. Zapewnia projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – „workflow” oraz kontrolę poszczególnych etapów realizacji działań.   W sposób zautomatyzowany możemy przetwarzać również takie dane osobowe jak na przykład numery telefonów     w ramach usług świadczonych na rzecz Państw lub Państwa Klientów.

Dane osobowe również przetwarzamy w oparciu o systemy Hiperus C5, LoVoX  oraz ePASO.

Usługowa Platforma Telekomunikacyjna HIPERUS C5 to kompletne i gotowe do świadczenia najwyższej jakości usług rozwiązanie zbudowane w oparciu o najnowsze technologie: NGN (Next Generation Networks – Sieci Nowej Generacji), HD Voice (High Definition Voice – cyfrowa jakość dźwięku), QoS (Quality of Service – jakość usługi).

UPT HIPERUS C5 to rozwiązanie, które umożliwia świadczenie nowoczesnych usług opartych o technologie pakietowe zarówno w mobilnych, jak i stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych.

Usługa LoVoX to prosta w obsłudze, a jednocześnie zaawansowana technologicznie wirtualna centrala telefoniczna PABX pod nazwą LoVoX. Usługa LoVoX – wirtualna centrala telefoniczna od LoVo – posiada zakres funkcjonalny, dzięki któremu użytkownicy mogą wykorzystać ją w zastępstwie tradycyjnej centrali działającej fizycznie w ich biurach. Usługa LoVoX udostępniana jest w modelu usługowym poprzez portal Klienta końcowego dostępny przez sieć Internet (aplikacja Web)

Platforma ePASO udostępnia firmom numerację telefoniczną umożliwiającą kontrolę skuteczności poszczególnych ogłoszeń, serwisów ogłoszeniowych, reklam Online (Internet) i Offline (ATL -ang. Above The Line– reklamy: telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna) poprzez analizowanie przychodzących połączeń telefonicznych.

Automatyzacja planowania i przydzielania dedykowanej numeracji telefonicznej dla poszczególnych portali internetowych, serwisów ogłoszeniowych, ogłoszeń, pracowników, reklamy ATL, towarów, oddziałów umożliwi przeprowadzenie optymalizacji wydatków ogłoszeniowych i reklamowych.

Powyższe dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osób nieupoważnionych.

Powyższe systemy mogą służyć do profilowania danych osobowych w nich prowadzonych. Profilowanie służy wyłącznie wykorzystaniu ich  funkcjonalności.

Za osoby uprawnione uznajemy osoby lub podmioty pracujące lub współpracujące w ramach naszej Grupy Kapitałowej w zakresie w jakim jest to konieczne i niezbędne dla wykonanie zawartych umów, świadczenia umówionych usług oraz działania zgodnego z przepisami prawa. Dlatego też Państwa dane osobowe lub osób Państwa reprezentujących są udostępniane wszystkim spółkom Grupy Kapitałowej LoVo.

Administratorem danych osobowych jest spółka LoVo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dla której Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy prowadzi akta rejestrowe  o nr KRS 0000346734, numer NIP: 521 – 335 – 36 – 88, numer REGON: 142241200.

Powyższa spółka administruje danymi przetwarzanymi w ramach Grupy Kapitałowej LoVo, na którą aktualnie składają się oprócz LoVo S.A. z siedzibą w Warszawie następujące Spółki: Eoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, LoVo Software sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, LoVo Telekontakt24 sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Futuro LoVo Media Group sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, TwojePasy.pl  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe są prze nas wyłącznie przechowywane i wykorzystywane do realizacji zawartych z Państwem umów lub porozumień, jak również do świadczenia zamówionych lub umówionych usług .

Po wygaśnięciu umów lub rezygnacji z usług dane osobowe mogą być przechowywane i wykorzystywane w celu realizacji posiadanych roszczeń lub  uprawnień oraz za Państwa zgodą dla celów handlowych w celu np. kontynuowania naszej współpracy na innych zasadach.

Czas archiwizowania i przetwarzania przez nas danych osobowych określają przepisy prawa oraz czas trwania zobowiązań, których jesteśmy stronami

Po ustaniu konieczności dalszego przetwarzania danych osobowych Państwa lub osób Państwa reprezentujących przedmiotowe takie dane zostaną usunięte o czym  jak będzie to niżej przedstawione osoby, których dane dotyczą zostaną poinformowane.

Powyższe dane osobowe nie będą wykorzystywane bez Państwa zgody w innym celu, chyba że  dane są udostępniane zgodnie z przepisami prawa właściwym organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie przez Nas następuję zatem na podstawie art. 6 ust 1 ppkt b), ppkt d), ppkt e) RODO, art. 9 ust 2 ppkt b), ppkt g) ppkt h), ppkt j) RODO.

Pragniemy wskazać, iż każdemu przysługuje prawo do zwrócenia się do Administratora  na adres elektroniczny abi@lovo.pl, w celu żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych lub w celu aktualizacji danych osobowych lub w celu usunięcia niezgodności zaistniałej w danych osobowych.

Każdy też może zwrócić się na powyższy adres z prośbą u udostępnienie w drodze elektronicznej dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane ma prawo do  sprzeciwu wobec korzystania z jej danych osobowych. Sprzeciw może wnieść w dowolnym momencie  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeżeli dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane w uzasadnionym prawnie interesie Administratora lub strony trzeciej, jak również wtedy kiedy przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach  władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Taki sprzeciw będzie uwzględniony terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania chyba, że Administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator może  żądać zachowania formy pisemnej sprzeciwu, jeżeli uzna, że jest to konieczne dla jej identyfikacji.

Do czasu rozpoznania sprzeciwu Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej sprzeciw oraz danych osobowych osób z tym sprzeciwem związanych.

Każda osoba, której dane ulegną sprostowaniu lub innej zmianie  zostanie poinformowana o zmianach w dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowaniu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że powyższe będzie niemożliwe albo związane z niewspółmiernym wysiłkiem w stosunku do charakteru powziętych działań. Za spełnienie przesłanki niemożliwości uważamy  niemożność ustalenia kanału komunikacji z osobą, której zmiana lub sprostowanie dotyczy.

Każda osoba będzie poinformowania  o usunięciu dotyczących jej danych osoby chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernego wysiłku.

Każda osoba może zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podobnego organu w swoim państwie macierzystym w celu złożenia skargi na brak podjęcia przez Administratora właściwych działań w następstwie złożonego sprzeciwu o naruszeniu jej prawa do ochrony jej danych osobowych.

Nadto każdej osobie przysługuje prawo do zwrócenia się do sądu powszechnego lub podobnego organu przeznaczonego do rozpatrywania spraw z zakresu ochrony danych osobowych w celu żądania usunięcia naruszenia dotyczących jej danych osobowych i zapłaty odszkodowania z powyższego tytułu.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja pomoże nam wszystkim w naszej dalszej współpracy i umożliwi wspólne działania w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Z  poważaniem

Krzysztof Dzięgielewski

Dyrektor Marketingu

LoVo SA

05/2018 | DriveBy TECH MEETING w Gdyni

DriveBy Tech Meeting to nowatorska formuła spotkań warsztatowo-wdrożeniowych, przygotowanych dla MiŚOTów przez iNET Group. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję poznać szereg gotowych i sprawdzonych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Tym razem wydarzenie odbędzie się 17 maja 2018 roku w siedzibie Vector Solutions w Gdyni.

DriveBy to zakrojona na szeroką skalę współpraca pomiędzy iNET Group a „wielką trójką” technologicznych innowatorów: LoVo, G Data i Vector Solutions.

Podczas najbliższego DriveBy, będziecie mieli okazję spotkać się i porozmawiać z dyrektorami działów handlowych, technicznych oraz marketingu wspomnianej „wielkiej trójki”. Za każdym razem spotykamy się w małym, 20-osobowym gronie i dajemy Wam konkretne narzędzia. Podczas najbliższego spotkania DriveBy zaprezentujemy Platformę HIPERUS C5 oraz wirtualną centralę VPBX – LoVoX. Jesteśmy pewni, że dzięki połączeniu merytorycznej wiedzy i praktycznym pokazom nawiążemy nowe relacje biznesowe i wzmocnimy te istniejące. Uczestnicy DriveBy będą mieli również okazję do przyjrzenia się bliżej ofercie i modelom biznesowym G DATA oraz Vector Solutions, a także szansę na spotkanie oko w oko z kadrą zarządzającą, technikami i specjalistami sprzedaży Partnerów projektu DriveBy i iNET GROUP. Pełna agendę wydarzenia możesz pobrać TUTAJ.

DriveBy tech meeting

04/2018 | LoVo na MiŚOT MEETING

miśot meeting inet lovo wisła

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas wiosennego MiŚOT Meeting, które odbędzie się w dniach 07-09 maja 2018 r. w Hotelu Stok**** w Wiśle.

Wydarzenie zaplanowane jest w klimacie życia codziennego z lat 20-tych. Ten okres w historii niewątpliwie ma swój nieodparty urok, niepowtarzalny i ulotny klimat oraz nastrój. Blichtr i splendor, jakiego nie znały ani wcześniejsze, ani żadne z późniejszych pokoleń. Prohibicja, fantastyczne kariery ludzi budujących od zera wielomilionowe fortuny. Gwiazdy kina i estrady, które pozostały żywe po dziś dzień, a także wielcy wynalazcy, jak Nikola Tesla, bez którego prawdopodobnie nie istniałaby dzisiejsza telekomunikacja.

Wszystko, co wydarzyło się w krótkim okresie lat 20. pozostawiło niewątpliwy ślad w historii. Teraz – ponad 100 lat później – nasz Zespół zaprezentuje najnowsze rozwiązania telekomunikacyjne, o których nawet nie śnili ówcześni wynalazcy. Chmura w telekomunikacji, telekomunikacja w chmurze, a także korzyści płynące z użytkowania i sprzedawania rozwiązań chmurowych dla usług głosowych…

Zaplanuj już dzisiaj spotkanie z przedstawicielami LoVo. Znajdziesz nas na STOISKU-CHMUROWISKU o numerze B11.

inet miśot meeting lovo 2018

Nasi przedstawiciele:

Krzysztof Kosmowski
Kierownik ds. Relacji Operatorskich
Tel.: +48 22 255 30 32
Kom.: +48 730 55 30 32
e-mail: krzysztof.kosmowski@lovo.pl

Ewa Wiśniewska
Specjalista ds. Relacji Operatorskich
Tel.: +48 22 255 30 14
Kom.: +48 730 55 30 98
e-mail: ewa.wisniewska@lovo.pl

04/2018 | Meet us at ITW Chicago

International Telecoms Week
Your global wholesale meeting

itw chicago international telecoms week lovo 2018

A key event in the calendar for the telecom industry, International Telecoms Week (ITW) is being held this year from May 6-9 at the Hyatt Regency & Swissotel in Chicago, USA.

ITW is the annual meeting for the global wholesale telecoms industry, providing a platform for 6,743 delegates from 1,944 companies and more than 140 countries to meet together and network.

International Telecoms Week is in its 11th year and has gone from strength to strength. It brings together not just key industry players from all over the world, but also newer entrants into the market, providing all of them an opportunity to meet and exchange thoughts and ideas on anything and everything related to the telecom industry.

LoVo will represent Poland on the ITW. Would you like to talk to us? You can contact us by e-mail or phone.

 

Contacts:

bartlomiej szkop itw international telecoms week lovoBartłomiej Szkóp
Senior Carrier Relations Manager
Mobile: +48 730 55 30 34
Phone:  +48 222 55 30 34
e-mail: bartlomiej.szkop@lovo.pl

anna siejka itw international telecoms week lovoAnna Siejka
Carrier Relations Manager
Mobile: +48 730 55 30 31
Phone:  +48 222 55 30 31
e-mail: anna.siejka@lovo.pl

marcin baranski itw international telecoms week lovoMarcin Barański
Business Development Manager
Mobile: +48 693 88 81 08
Phone:  +48 222 55 30 60
e-mail: marcin.baranski@lovo.pl

04/2018 | KIKE i LoVo uruchamiają wspólny projekt w ramach AKADEMII KIKE

Akademia Sprzedaży KIKE

Rynek się zmienił, a niewykorzystane możliwości sprzedaży dla biznesu ciągle są przez nas zaniedbywane. Pieniądze czekają na nas na rynku, musimy tylko wiedzieć, jak po nie sięgnąć. W tym celu ruszyła Akademia Sprzedaży KIKE, wspólny projekt KIKE i LoVo, którego celem jest poprawa umiejętności sprzedaży usług i produktów do biznesu.

Szczegółowy materiał na ten temat pojawił się w pierwszym w tym roku numerze KIKE News, który trafił m.in. do uczestników XXII Konferencji KIKE. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się ze szczegółami szkolenia „Podstawą sukcesu w sprzedaży są dobrze wyszkoleni handlowcy„, zapraszamy do lektury i odwiedzenia strony http://akademia.kike.pl/.

04/2018 | Podsumowanie DriveBy TechMeeting w siedzibie LoVo

Zapraszamy na krótkie podsumowanie ostatniego spotkania DriveBy TechMeeting, na którym mieliśmy okazję pokazać, jak we właściwy sposób dopasować i wykorzystać rozwiązania głosowe oraz generować z nich bezpośrednie korzyści w biznesie.

Ta nowatorska formuła spotkań warsztatowych, łącząca operatorów ISP z dostawcami rozwiązań technologicznych i produktowych miała miejsce 21.03.2018 r. w siedzibie LoVo.

Kolejne edycje planowane są na Pomorzu i w Wielkopolsce. Do tego czasu, zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym: https://youtu.be/Hf5Ym4N4fiQ

DriveBy TechMeeting LoVo

Strona 1 z 101234510...Last »

Sprawdź czy w Twojej lokalizacji możemy świadczyć usługi dostępu do sieci Internet: